niedziela, 24 lutego 2013

Popatrz, co przyszło! Popatrz na Zolę, lub na Dickensa!
Na trwałość konkubinatu!
Dostrzeżesz wówczas jak rośnie nędza
pod rządem eurokratów.

Przyjrzyj się innym! Zobaczysz wtedy,
co przyszło tu z Europy.
Obszary wielkiej, nieludzkiej biedy,
dewiacji oraz głupoty.

To nie jest nasze i nie jest polskie!
Miały to inne narody.
Kwitło tu życie chrześcijańskie, proste
z kropidłem święconej wody.

Przyszło z lemingiem i narkotykiem.
Z przemocą obcego chowu.
Zakwitło skutkiem i jest wynikiem
obrabowania narodu.

Śmieje się teraz złodziejska morda,
gdy martwych szukamy dzieci.
Zaciera ręce. Jest ante portas!
Zamierza sprzątać tu śmieci.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz